Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fellesareal [norsk]    common area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Fellesareal [norsk]    Areal som er avsatt for felles avkjørsel, gårdsplasser, lekeplasser og annet areal som er felles for flere eiendommer.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no