Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fellesmøter [norsk]    joint meetings [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget