Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fellesnavn [bokmål/riksmål]    underklasse til substantiv som står for en ting, et vesen eller et begrep
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fellesnavn [norsk]    CN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft