Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fellesskap [bokmål/riksmål/nynorsk]    det at en gruppe mennesker er sammen om noe og derigjennom føler en vis samhørighet Se også: Google fellesskap (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Fellesskap [norsk]    Fellowship [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com