Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
felt(et) [norsk]    field [engelsk]   (subst.) i vektoranalyse og fysikk, f.eks. vektorfelt og elektromagnetisk felt
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
skalarfelt(et) [norsk]    scalar field [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
vektorfelt(et) [norsk]    vector field [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO