Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
ferdighet, dyktighet [norsk]    skill [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dyktighet, evne, ferdighet [norsk]    ability  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no