Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
ferie [bokmål/nynorsk]    fri fra jobb eller skole. I sommer skal jeg ha fem uker ferie. fri fra noe eller noen Jeg trenger litt ferie fra ham, han er så slitsom. Jeg tror jeg skal ta litt ferie fra fotball.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ferie [dansk]    ferie
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ferie [svensk]    ferie
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ferie [norsk]    holiday [engelsk]   vacation [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Potetferie [norsk]    Potato-picking holiday [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fellesferie [norsk]    Period when most people are on holiday
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Feriekoloni [norsk]    Holiday camp for children [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Feriepenger [norsk]    Det utbetales feriepenger ut fra forutgående års lønnsinntekt. Sykepenge..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no