Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fern [engelsk]    bregne, ormegress [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Ferniss [norsk]    transparent blank trykkfarge. Brukes som beskyttelse ved tunge fargeflater hvor faren for smitte er stor. Den er vanskelig å se og gir liten beskyttelse i forhold til UV lakk og PP folie.
Grafisk ordliste © Grøset