Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fevlejuvvon [samisk]    nedringet [norsk]   (a) (jf gurttastat) // feavllohas 'nedringet kvinne' //feavlut 'gå (omkring) nedringet' //rivgut fevlot headjaviesus 'rivgoene går nedringet i bryllupshuset'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune