Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 71 omtrentlig(e)
FFI [akronym]    Forsvarets forskningsinstitutt [norsk]   Norwegian Defence Research Establishment [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
cuff [engelsk]    mansjett [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
riff [norsk]    berbisk språk/dialekt i Marokko
Liste over navn på språk © Språkrådet
koff [norsk]    Cof [engelsk]   koff (kuf) [dansk (nederlandsk)]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Voff [norsk]    Bark [engelsk]   (dogs' language)
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Koff [norsk]    Flatbunnet, en - el. tomastet seilfartøy med bred, avrundet baug og akterende. I alm. forsynt med treplater (bildevindskjøl) på sidene midtskips, til å slippes ned for å minske avdrift.
Maritim ordliste © MaritimStart
Ruff [engelsk]    Brushane [norsk]   Philomachus pugnax [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ruff [engelsk]    Brushane [norsk]   Philomachus pugnax [latin]   Daglig i Keoladeo med mellom 50 og 350 ind. Dessuten 200 ved Bund Baretha 22.2., 50 ved Taj Mahal, Agra 24.2., to ved Dhikala, Corbett 26.2. og 300 ved Sultanpur 4.3. Også spredte obs. fra bussen på transportstrekningene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ruff [engelsk]    Brushane [norsk]   Philomachus pugnax [latin]   About 150 were noted at Lake Nakuru 20/11 and also quite numerous at Lake Bogoria 23/11. Apart from this only a few scattered sightings of 1-3 birds.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
biff [norsk]    beefsteak [engelsk]   bavette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    steak [engelsk]   bifteck [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    beefsteak [engelsk]   onglet (de boeuf) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    steak [engelsk]   pavé [fransk]   (av form som en brustein)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    steak [engelsk]   steack, steak [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
puff [engelsk]    vannbakkels [norsk]   chou [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
diff [engelsk]    differansefil [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
diff [engelsk]    finn differanse/forskjell [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
COFF [norsk]    COFF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
TIFF [norsk]    TIFF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tuff [norsk]    tuff [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Bluff [engelsk]    bløff [norsk]   For å få andre spillere til å tro at du har en bedre hånd enn han eller henne, ved å satse eller høyne når du neppe har den beste hånda. (= Bløff).
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Bluff [engelsk]    Bløff [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
staff [engelsk]    stab [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
klaff [avløserord]    flap [norsk]   (t.d. vengeklaff på fly)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
scoff [engelsk]    håne, være hånlig overfor [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
glyff [norsk]    glyph [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
treff [norsk]    hit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
treff [norsk]    hit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
treff [norsk]    hit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
klaff [norsk]    flap [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
runoff [engelsk]    avløp, rennende overflatevann [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Sjiraff [norsk]    Giraffe [engelsk]   Giraffa camelopardalis [latin]   A total of 17 recorded at Lake Naivasha 19/11 (Hell`s Gate NP and Crater Lake), 6 at Lake Nakuru 20/11, up to 30 daily in and near Masai Mara 28/11-30/11 and 1-4 daily in Tsavo West NP 1/12-2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lay-off [engelsk]    permittere; holde opp; la i fred [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lid off [engelsk]    ta lokket av; løsne lokket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
handoff [engelsk]    overføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
log off [engelsk]    logge av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Spin-off [norsk]    En prosess der et datterselskap, divisjon etc. til et børsnotert selskap blir utskilt som et eget børsnotert selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
To bluff [engelsk]    Bløffe [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bake-off [norsk]    avsteik ; ferdighevet, halvsteikt; ferdigsteikt; bakeløp (konkurranse) [avløserord]   avsteik (generelt og om ein type bakverk som er klargjord for heving og steiking); ferdighevet (ein annan type), halvsteikt (ein tredje); ferdigsteikt (ein fjerde); bakeløp (konkurranse)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
kick-off [norsk]    avspark (idr.); oppstart, start (allment) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
spin-off [norsk]    avspinn, sidevirkning, sideeffekt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
riffraff [engelsk]    pakk, utskudd, søppel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
spin-off [engelsk]    biprodukt; vidreutvikling; forgrening [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
standoff [engelsk]    pause (i arbeidet), midlertidig stans; det å holde seg på avstand [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
well-off [engelsk]    rik; heldig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
power off [engelsk]    slått av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fasten off [engelsk]    klipp tråden [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Chiffchaff [engelsk]    Gransanger [norsk]   Phylloscopus collybita [latin]   Mellom en og syv ind. daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. Dessuten enkeltind. ved Corbett 26. og 27.2. og fem ved Sat Tal 2.3. Gransangere i Nord-India tilhører for det meste underarten tristis.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
liten biff [norsk]    small steak [engelsk]   bifteck [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
better-off [engelsk]    bedrestilte, mer velstående [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
scuttle off [engelsk]    stikke av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kontekstdiff [norsk]    context diff [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skriverskuff [norsk]    printer tray [engelsk]   [-s] (arkmater, papirmater)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skonnert koff [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
partition off [engelsk]    fradele [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
incapable off [engelsk]    ute av stand til å [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
academic staff [engelsk]    faglig ansatte [norsk]   (ikke faglige ansatte!)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
academic staff [engelsk]    fagstaben [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
sikkerhetsklaff [norsk]    Klaff som stenger for lyset til filmporten hvis kinomaskinen har for lav hastighet, for å unngå at filmen skades av varmeutviklingen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fløydør, klaff [norsk]    Valva, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
treffrate, treff [norsk]    hit rate [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Alminnelig straff [norsk]    Straff som kan ilegges alene i motsetning til tilleggsstraff som bare kan i..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
casting/binding off [engelsk]    avmaskning [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
administrative staff [engelsk]    administrativt ansatte [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Call Forwarding Off [engelsk]    Viderekobling av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjengjeld(else), straff [norsk]    retribution [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cast off /bend off /fasten off [engelsk]    fell [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
cast off /bend off /fasten off [engelsk]    felle av [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
brett; (brev)kurv; flat skuff [norsk]    tray [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
seriffskrift, (teknisk:) antikva, seriff [norsk]    serif [engelsk]   [typografi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kamp (idr.); jevnbyrdig motstander, make; (full) klaff [avløserord]    match [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet