Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
field [engelsk]    felt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
field [engelsk]    felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field [engelsk]    kropp [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
field [engelsk]    felt(et) [norsk]   (subst.) i vektoranalyse og fysikk, f.eks. vektorfelt og elektromagnetisk felt
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
field [engelsk]    kropp(en) [norsk]   (subst.) (i algebra, f.eks. kropper og ringer)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 41 omtrentlig(e)
subfield [engelsk]    underkropp(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
row field [engelsk]    radfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data field [engelsk]    datafelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field code [engelsk]    feltkode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field list [engelsk]    feltliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field name [engelsk]    feltnavn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field type [engelsk]    felttype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Form field [engelsk]    skjemafelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
null field [engelsk]    nullverdifelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
text field [engelsk]    tekstfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field value [engelsk]    feltverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merge field [engelsk]    flettefelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
column field [engelsk]    kolonnefelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
custom field [engelsk]    egendefinert felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
detail field [engelsk]    detaljfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
scalar field [engelsk]    skalarfelt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
vector field [engelsk]    vektorfelt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
display field [engelsk]    visningsfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field mapping [engelsk]    felttilordning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field results [engelsk]    feltresultat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field service [engelsk]    lokal service, oppsøkende service [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
depth of field [engelsk]    dybdefokus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field selector [engelsk]    feltvelger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
optional field [engelsk]    valgfritt felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
depth-of-field [engelsk]    dybdeskarphet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hyperlink field [engelsk]    hyperkoblingsfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mandatory field [engelsk]    obligatorisk felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rich text field [engelsk]    felt for rik tekst, felt med rik tekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail merge field [engelsk]    flettefelt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
calculated field [engelsk]    beregnet felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field data types [engelsk]    feltdatatyper [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
constrained field [engelsk]    begrenset felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mapped data field [engelsk]    tilordnet datafelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
static text field [engelsk]    statisk tekstfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
custom group field [engelsk]    egendefinert grupperingsfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamic data field [engelsk]    dynamisk datafelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamic text field [engelsk]    dynamisk tekstfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user-defined field [engelsk]    brukerdefinert felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field of fractions [engelsk]    kvotientkropp [norsk]   ("kropp av brøker")
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
PivotChart series field [engelsk]    seriefelt i pivotdiagram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PivotChart category field [engelsk]    kategorifelt i pivotdiagram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft