Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fight [norsk]    (hard eller intens) kamp, hardt oppgjør, fait [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
fighte [norsk]    kjempe, konkurrere, faite [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fighter [norsk]    kjemper, faiter [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
proxy fight [engelsk]    fullmaktskamp, prokuradisputt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fighting spirit [norsk]    kampånd, kampglød, gå-på-humør [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet