Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
fil [bokmål]    (verktøy) Redskap til å glatte ut eller kappe materialer med; verktøy med tette kantete spor eller tenner på overflaten, og vanligvis et håndtak.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fil [fransk]    tråd egg (på en kniv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fil [svensk]    (verktøy) fil (mat) Type syrlig melkeprodukt. (edb) fil, datafil fil, kjørefelt
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fil [norsk]    file [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fil [norsk]    file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil [norsk]    File [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil [forkortelse]    Paulus' brev til filipperne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 186 omtrentlig(e)
file [engelsk]    lagre [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fill [engelsk]    fyll [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
film [norsk]    video [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Filet [norsk]    Fillet [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
filet [norsk]    escalope [engelsk]   escalope [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Filem [forkortelse]    Paulus' brev til Filemon [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
filet [norsk]    luottut [samisk]   (s) (-h)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
profil [norsk]    profile [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fillet [engelsk]    filet, rent kjøttstykke [norsk]   noisette, noix [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
filter [norsk]    filter [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filter [norsk]    filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filter [norsk]    filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PE-fil [norsk]    PE file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lydfil [norsk]    sound file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtet [samisk]    bomme [norsk]   (v) báhcit (- ž-) láhppat 'skyte bom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
killfil [norsk]    En mekanisme i newsreadere som gjør at man slipper å lese bestemte tråder eller personer. Se også scorefil.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
cue-fil [norsk]    cue-file [engelsk]   (i forbindelse med brenning av CD/DVD)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
INF-fil [norsk]    .inf file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
INS-fil [norsk]    .ins file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RGE-fil [norsk]    .rge file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
svarfil [norsk]    answer file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
målfil [norsk]    destination file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    extension [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil-DSN [norsk]    file DSN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filnavn [norsk]    file name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    file name extension [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    file type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loggfil [norsk]    log file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MDE-fil [norsk]    MDE file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filmfil [norsk]    movie file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filsing [norsk]    Utglatting av sparklede partier med våt svamp eller liknende. Filsing kan erstatte sliping.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
filipino [norsk]    offisielt språk på Filippinene (se også tagalog)
Liste over navn på språk © Språkrådet
filoteao [spansk]    En som nettopp har klipt seg og kledd seg med stil. Ser bra ut. Andre ord som brukes eller raeliterte ord: Acicalate, acicalao (a).
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
scorefil [norsk]    En mekanisme i enkelte newsreadere som gjør at man kan rangere newsartikler og tråder utfra gitte kriterier, derigjennom velge hva man vil (og ikke vil) lese i en diskusjonsgruppe. Mer avansert form for killfil.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Filioque [latin]    And from the son [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
filmboks [norsk]    Magasin for filmspole over (øvre filmboks) eller under (nedre filmboks) projeksjonsverket som beskytter filmspolene mot f.eks. brann. Ikke vanlig på nye kinomaskiner.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
navnefil [norsk]    name file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kontofil [norsk]    accounting file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil-meny [norsk]    File menu [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildefil [norsk]    image file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MBOX-fil [norsk]    MBOX file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Hydrofil [norsk]    Evne til å holde på vann
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Filtering [engelsk]    Filtrering [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
filmbanen [norsk]    Skinner i filmporten som øver et trykk mot filmens ytterkanter slik at den står stille i det bildene projiseres.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
filtjener [avløserord]    file server [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
file past [engelsk]    marsjere forbi, defilere forbi [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skriptfil [norsk]    batch file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filvelger [norsk]    file selector [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filsystem [norsk]    filesystem [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
vekselfil [norsk]    swap space [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aktiv fil [norsk]    active file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file copy [engelsk]    filkopiering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filfilter [norsk]    file filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filformat [norsk]    file format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file size [engelsk]    filstørrelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filsystem [norsk]    file system [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriptfil [norsk]    script file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemfil [norsk]    System file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fildeling [norsk]    Teknologi som gjør at man kan utveksle datafiler med musikk og film fra en hjemme-pc til en annen. I praksis betyr det gratis musikk og film, uten at produsentene får betalt. Slik bruk er derfor ikke tillatt. De vanligste fildelingstjenestene heter: kazaa, bitorrent, thepiratebay og bearshare.
Ordliste om digitale rettigheter © Forbrukerrådet
Filamentum [latin]    trådformet dannelse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
filmløkke [norsk]    Buen filmen går i før (overløkke) og etter (underløkke) filmporten for at den ikke skal ta skade ved den rykkvise bevegelsen i filmporten.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
filmporten [norsk]    Kanal med varierende lengde og profil der filmen blir belyst. Består bl.a. av filmbanen, trykkskinnene og bildevinduet. På mange kinomaskiner uttakbar.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
binær fil [norsk]    binary file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Viktig-fil [norsk]    README [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Viktig-fil [norsk]    readme file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ressursfil [norsk]    resource file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filefolder [engelsk]    dokumentmappe [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
filter bed [engelsk]    filterseng, filteret [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
file handle [engelsk]    filreferanse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filemanager [engelsk]    filbehandler, -ing [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fill colour [engelsk]    fyllfarge [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
satsvis fil [norsk]    batch file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeprofil [norsk]    color profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
samsvarsfil [norsk]    concordance file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasefil [norsk]    database file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filegenskap [norsk]    file property [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fill handle [engelsk]    fyllhåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prosjektfil [norsk]    project file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fill or Kill [norsk]    En ordre som angir at den kun skal utføres dersom hele ordren kan sluttes på det tidspunkt ordren registreres i handelssystemet på børsen. Ordren legges ikke inn dersom ikke hele ordren kan utføres.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
spanteprofil [norsk]    frame profile [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
oppstartsfil [norsk]    boot image [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ordindeksfil [norsk]    concordance file [engelsk]   (i forbindelse med tekstbehandling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
utskriftsfil [norsk]    print file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skanneprofil [norsk]    scan profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemprofil [norsk]    system profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerprofil [norsk]    user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lengdeprofil [norsk]    longitudinal profile [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Filch, Argus [engelsk]    Nask, Argus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Fill and Kill [norsk]    En ordre som angir at den kun skal forsøkes sluttet på det tidspunkt den registreres i handelssystemet på børsen. Den del av ordren som eventuelt ikke sluttes legges ikke inn som restordre.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
FILM&KINO [norsk]    Organisasjon for kino- og videobransjen i Norge. Omfatter bl.a. KKL og NKFF (Norsk Kino og Filmfond)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
differansefil [norsk]    diff [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fildeskriptor [norsk]    file descriptor [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
logg, loggfil [norsk]    logfile [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommadelt fil [norsk]    comma-delimited file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file transfer [engelsk]    filoverføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skjemadatafil [norsk]    form data file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dvalemodusfil [norsk]    hibernation file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sikkerhetsfil [norsk]    security file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytformatfil [norsk]    stream format file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fill a vacancy [engelsk]    erstatte avgang [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Filius nullius [latin]    A bastard [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
filtertast(er) [norsk]    bounce key(s) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filtilknytning [norsk]    file association [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file extension [engelsk]    se extension
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filterstruktur [norsk]    filter navigator [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
alminnelig fil [norsk]    regular file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sammensatt fil [norsk]    compound file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filter By Form [engelsk]    Filtrer etter skjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lisensiert fil [norsk]    licensed file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PostScript-fil [norsk]    PostScript file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forstagsprofil [norsk]    Skinne med spor som er festet rundt forstaget. Forseilet føres inn i et spor når de heises.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
fillet of bird [engelsk]    bryststykke av ...fugl [norsk]   suprême de [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
hurtigbufferfil [norsk]    cache file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil for filhode [norsk]    header file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
informasjonsfil [norsk]    information file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ressurs-DLL-fil [norsk]    resource DLL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
midlertidig fil [norsk]    temporary file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FILSEBRETT/FILS [norsk]    Et lite pussbrett med skumgummi til å pusse flatten glatt/helt jevn.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Filigree brooch  [engelsk]    Sølje [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fillet (of bird) [engelsk]    (fugle)filet [norsk]   blanc [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
filmbruddautomat [norsk]    Apparat som registrerer brudd (og eventuelt alvorlige perforeringsskader) på filmen og blender lyset fra lampehuset. Koples gjerne slik at maskinen stanser og lyset i salen tennes ved filmbrudd.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DLL-fil, DLL-fil [norsk]    .dll file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
INI-fil, INI-fil [norsk]    .ini file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kunngjøringsfil [norsk]    announcement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
standard datafil [norsk]    default data file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DLL-fil, DLL-fil [norsk]    dynamic-link library file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil som utskrift [norsk]    File as Printout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
maskinvareprofil [norsk]    hardware profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filmkontrollinje [norsk]    movie controller bar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
posteringsprofil [norsk]    posting profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flerkammerprofil [norsk]    multi port extruded profile [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Filialdirektivet [norsk]    se Selskapdirektiv nr 11
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
sikkerhetskopifil [norsk]    backup file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BIND-oppstartsfil [norsk]    BIND boot file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konfigurasjonsfil [norsk]    config file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konfigurasjonsfil [norsk]    configuration file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file system cache [engelsk]    filsystemets hurtigbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media-fil [norsk]    Windows Media file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsområdefil [norsk]    workspace file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Investeringsprofil [norsk]    Den strategien et fond har for plassering av sine kunders penger. Hvert fond har sin egen unike profil som er beskrevet i fondets prospekt.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
lokal brukerprofil [norsk]    local user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtreringsoppsats [norsk]    filter device assembly [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
filter med kileduk [norsk]    wedge screen filter [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
CAB-fil, kabinettfil [norsk]    cabinet file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egendefinert profil [norsk]    custom profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filter By Selection [engelsk]    Filtrer etter merking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filtrer uten merking [norsk]    Filter Excluding Selection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skalldefinisjonsfil [norsk]    skin definition file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transaksjonsloggfil [norsk]    transaction log file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filed in the Archives [engelsk]    lagt i arkiv [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
file allocation table [engelsk]    filtildelingstabell, filtildelingstabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media-metafil [norsk]    Windows Media metafile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filet américain [fransk]    biff tartar [norsk]   steak tartare [engelsk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fil for kantabonnement [norsk]    Edge Subscription file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filreplikeringstjeneste [norsk]    file replication service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
File Transfer Protocol [engelsk]    FTP (File Transfer Protocol) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filreplikeringstjeneste [norsk]    FRS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtrering, perkolering [norsk]    percolation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
file transfer protocol [engelsk]    FTP [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CAB-fil, CAB-fil, CAB-fil [norsk]    .cab file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
File Server for Macintosh [norsk]    File Server for Macintosh [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
obligatorisk brukerprofil [norsk]    mandatory user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pakket Windows Media-fil [norsk]    packaged Windows Media file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Oobe.xml-fil, Oobe.xml-fil [norsk]    oobe.xml file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filbeskyttelse for Windows [norsk]    Windows File Protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filterrespirator, halvmaske [norsk]    half-face filter respirator [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
filslutt, slutten av/på fila [norsk]    end of file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommadelt fil, kommadelt fil [norsk]    comma-separated value file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommadelt fil, kommadelt fil [norsk]    comma-separated values file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filistere/filistre/filistrer [norsk]    filistere/filisterer/filistrer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
filtype, filetternavn, etternavn [norsk]    extension [engelsk]   (endelse, filendelse, suffiks, utvidelse)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filformat som ikke kan redigeres [norsk]    flat file format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil for Internett-innstillinger [norsk]    Internet settings file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blokk-spesialfil, blokk-spesiell fil [norsk]    block special file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tegn-spesialfil, tegn-spesiell fil [norsk]    character special file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidevekslingsfil, sidevekslingsfil [norsk]    paging file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidevekslingsfil, sidevekslingsfil [norsk]    swap file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde; figur; ansikt utad, image; profil [norsk]    image [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
deklarasjonsfil, hodefil, inkluderingsfil [norsk]    header file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fil med huller, ikke-sammenhengende fil [norsk]    sparse file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
initialiseringsfil, initialiseringsfil [norsk]    initialization file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Veiviser for Microsoft CRM-databaseprofil [norsk]    Microsoft CRM Database Profile Wizard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
katalog for sammensatt fil, katalog for sammensatt fil [norsk]    compound file directory [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft