Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fill a vacancy [engelsk]    erstatte avgang [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget