Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
filmbruddautomat [norsk]    Apparat som registrerer brudd (og eventuelt alvorlige perforeringsskader) på filmen og blender lyset fra lampehuset. Koples gjerne slik at maskinen stanser og lyset i salen tennes ved filmbrudd.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO