Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
filmporten [norsk]    Kanal med varierende lengde og profil der filmen blir belyst. Består bl.a. av filmbanen, trykkskinnene og bildevinduet. På mange kinomaskiner uttakbar.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO