Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
finance [engelsk]    finans
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
finance [engelsk]    finanser, økonomi [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
Finance Section [engelsk]    Seksjon for finans  [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Head of Finance [engelsk]    Økonomileder/-sjef [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Corporate Finance [norsk]    En finansiell tjeneste hvor blant annet tilrettelegging av kapitalanskaffelse, kjøp/salg av selskaper, verdivurderinger og restrukturering kan inngå. Tilbys av større banker og meglerforetak.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Office of Finance [engelsk]    økonomienhet [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
finance department [engelsk]    økonomiavdeling [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Ministry of Finance [engelsk]    Finansdepartementet [norsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Minister of Finance [engelsk]    Finansminister [norsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Finance and Budget Unit [engelsk]    Team økonomi [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Standing Committee on Finance [engelsk]    Finanskomiteen [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Finance and Accounting System Implementation [engelsk]    Implementering av økonomi- og regnskapssystem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Unit for the Standing Committees on Health and Social Welfare, Education and Cultural Affairs and Finance [engelsk]    Team komité - helse- og sosialkomiteen, kultur- og utdanningskomiteen og finanskomiteen [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune