Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
finish [norsk]    sluttspurt; finpuss; finisj [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Finish [engelsk]    Fullfør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
finished [engelsk]    fullført, ferdig, avsluttet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
finishing [engelsk]    avslutte [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
finished oil [engelsk]    raffinert olje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Black Finish [engelsk]    Black Finish er et alternativ i skriverdriveren som kontrollerer måten fargen skrives ut på i fargedokumenter. Det finnes to alternativer – true black, hvor den svarte toneren brukes til å skrive ut svart, og composite black, hvor like deler cyan, magenta og gult brukes til å skrive ut svart. True black er det beste alternativet for tekst, mens composite black passer best til fotoutskrifter.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Finishing / Finisher [engelsk]    Etterbehandler [norsk]   En etterbehandler er en enhet som er plassert ved skriverens utmatingsdel, og som behandler de utskrevne dokumentene på forskjellige måter. Eksempler på etterbehandlingsfunksjoner er stifting, hulling og bretting.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
What we have begun we shall finish [engelsk]    Quod incepimus conficiemus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom