Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
finished [engelsk]    fullført, ferdig, avsluttet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
finished oil [engelsk]    raffinert olje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Go, the Mass is finished [engelsk]    Ite, misse est [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Rome has spoken. The cause is finished [engelsk]    Roma locuta est. Causa finita est [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom