Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
finne [bokmål/nynorsk]    (demonym) Person fra Finland eller finsktalende person. Styre-/fremdriftsorgan hos fisk og sjøpattedyr, ryggfinne. Betennelse med verk i huden; akne.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
finne [norsk]    locate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finne [norsk]    gávdnat//deaitit [samisk]   (v) 1. (-vnn-) ; 2. (-itt-); dádjadit 'finne veien'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
avfinne [FEIL]    innfinne seg før kl. 14 [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
sidefinne [norsk]    svihčču, vieksi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Finnerlønn [norsk]    Etter hittegodsloven § 9 har finneren krav på godt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
svømmefinne [norsk]    beallji, ruŋkulbeallji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
finne påkrevd [norsk]    deem necessary [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
finne automatisk [norsk]    auto discover [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finne, spore, oppspore [norsk]    track [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fabeldyr og hvor de er å finne [norsk]    Fantastic Beasts and Where to Find Them [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
finne på, dikte opp; simulere, hykle [norsk]    feign [engelsk]   [fein] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no