Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
firma [bokmål/riksmål/nynorsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
firma [norsk]    company [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Firma [norsk]    Company [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Firmabil [norsk]    Company car [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Terra firma [latin]    Solid ground [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
firmanettverk [norsk]    company network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selskap, firma [norsk]    company [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
firmainformasjon [norsk]    company information [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
firmainformasjon [norsk]    Company Information [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konserninternt firma [norsk]    internal company [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bedrift, foretak, firma [norsk]    (business) corporation [engelsk]   (USA)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS