Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
fiskeolje, skipsmotorolje [norsk]    marine oil [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen