Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
fit [engelsk]    passform (f.eks. klær) anfall (medisin) (f.eks. epilepsi)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fit [fransk]    Tredje person entall indikativ perfektiv preteritum av faire.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fit [engelsk]    passende; egnet; frisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fit [engelsk]    tilpass [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 15 omtrentlig(e)
Fitter [norsk]    Skipsreparatør (reppen).
Maritim ordliste © MaritimStart
profit [engelsk]    fortjeneste, overskudd, gevinst [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
profit [engelsk]    fortjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
benefit [engelsk]    fordel, nytte, gagn; gagne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
benefit [engelsk]    fordel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
retrofit [engelsk]    bygge om, modifisere et eksisterende anlegg [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
snap fit [engelsk]    smekk-kobling, smekkfeste [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fittestikk [norsk]    Populært kalt spesielt når genoaskjøtet har fått opptil flere knuter og ikke kan dras inn.. -Også kalt (men få vil forstå hva du mener) Englishman
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fits, suits  [engelsk]    Passer [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
realized profit [engelsk]    realisert fortjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
interference fit [engelsk]    interferenskobling, interferenssammenføyning, krympekobling, krympesammenføyning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
unrealized profit [engelsk]    urealisert fortjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ex nilhilo nihil fit [latin]    Nothing comes from nothing [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Poeta nascitur, non fit [latin]    The poet is born, not made [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Uva uvam videndo varia fit [latin]    A grape changes color in seeing another grape [engelsk]   A bad/good friend makes you a bad/good person
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom