Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fixed asset [engelsk]    anleggsmiddel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
fixed assets [engelsk]    varige driftsmidler [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fixed asset group [engelsk]    anleggsmiddelgruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
intangible fixed asset [engelsk]    immaterielle eiendeler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft