Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fixed width font [engelsk]    fastbreddeskrift, ikke-proporsjonal (skrift) [norsk]   (skrivemaskinskrift). Se også variable width font.
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no