Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fixera [svensk]    herde under press [norsk]   (liming)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen