Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fjær [teknikk]    Ting som dekker kroppen til fugler. Elastisk konstruksjon, fortrinnsvis for å anbringe kraft, oppta støt eller lagre energi Kant på smalsida av et bord til å felle inn i not på et annet bord.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fjær [norsk]    Penna , -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Fjæra [norsk]    Ebb [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fjære [norsk]    low tide [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Fjære [norsk]    Tidevann: fjære er fallende vannstand og lavvann. Flo, tidevann
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
fjærbu [norsk]    fiervábuvri [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fjærformet [norsk]    Pennatus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen