Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fjellkjede [bokmål]    En rekke fjell på samme sted, til dels sammenhengende; kjede av fjell. Andesfjellene er den største fjellkjeden i Sør-Amerika.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fjellkjede [norsk]    fold belt [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
orogen, fjellkjede [norsk]    orogen [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Fjellkjededannelse [norsk]    Dannelse av et langstrakt belte av sterkt deformerte bergarter som foldes opp til en fjellkjede. Forårsaket av kollisjoner mellom to skorpeplater hvorav den ene vanligvis er en kontinentplate (se platetektonikk).
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Kaledonske fjellkjede [norsk]    Fjellkjede som i dag strekker seg fra Finnmark til Alabama. Den ble dannet for 460-380 millioner år siden pga. kollisjon mellom to eldre kontinentplater, Baltica og Laurentia.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse