Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fjern [norsk]    Arrebatao [spansk]   Når du er sånn passe fjern. Eller i det hele tatt høy på et eller annet. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Arrebatate, arrebato, arrebatando.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Ordbok / leksikon: 32 omtrentlig(e)
fjerne [norsk]    clear [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne [norsk]    detach [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne [norsk]    drop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjernsyn [norsk]    Television [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fjernere [norsk]    Distalis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fjernnett [norsk]    wide area network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjernsalg [norsk]    se Postordredirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Fjerndrift [norsk]    En driftsløsning der arbeidsstasjoner, tjenere og tjenester driftes fra et annet fysisk sted enn der maskinene befinner seg.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Fjernvideo [norsk]    Remote Video [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne valg [norsk]    untag [engelsk]   (se tag)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fjern notat [norsk]    Clear Note [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernangrep [norsk]    remote attack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern gruppe [norsk]    Clear Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernt; fjern [norsk]    remotely [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fjerne fistel [norsk]    fistulectomy [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fjerne, slette [norsk]    remove [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fjernreferanse [norsk]    remote reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne kobling [norsk]    unlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjern signatur [norsk]    un-sign [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern merknader [norsk]    Clear Annotations [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernvarmeanlegg [norsk]    district heating  plant [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Fjern fra gruppe [norsk]    Remove from Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern tilknytning [norsk]    Remove association [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjernsynsdirektivet [norsk]    se TV-direktivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Fjern fra konferanse [norsk]    Remove From Conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne, skjære bort [norsk]    resect [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fjerne sammenfletting [norsk]    deinterlace [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne lenke, kople fra [norsk]    unlink [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fjernadministrert server [norsk]    headless server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernadministrert server [norsk]    remotely administered server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern fra denne samtalen [norsk]    Remove from This Conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjernsyn uten grenser-direktivet [norsk]    se TV-direktivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket