Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
FKN [akronym]    Forsvarskommando Nord-Norge [norsk]   HQ Defence Command North-Norway [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
fk. [forkortelse/akronym]    førstkommende [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FKD [forkortelse/akronym]    Fiskeri- og kystdepartementet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
afk [slang]    away from keyboard [engelsk]   om brukeren må reise seg fra PC`en for en kort stund.
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
AFK [slang]    Borte fra tastaturet [norsk]   away from keyboard [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Brun FK [norsk]    E154 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet