Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
flå [bokmål]    smal hylle i en fjellside Geitene stod oppe på ei flå.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
flå [svensk]    (transitivt) flå (dra av hud eller skinn av et dyr)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
flå [norsk]    njaccastit [samisk]   (v) 'rive av skinnet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Flås [norsk]    Imp [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
flåte [norsk]    raft [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flåkjeftet [norsk]    beavki [samisk]   (a) (-vkk-, att beavkkes)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune