Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fløyt [regelrett substantiv hankjønn]    Preteritumsformen av flyte
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fløyt [norsk]    fluit [nederlandsk]   Handelsskip (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Fløytepotu [norsk]    Common Potoo [engelsk]   Nyctibius griseus [latin]   1 Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fløytepotu [norsk]    Common Potoo [engelsk]   Nyctibius griseus [latin]   1 Eco Amazonia 3.9., 1H TRC 8.9., H Manu Road 16.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fløytepotu [norsk]    Common Potoo [engelsk]   Nyctibius griseus [latin]   1 + 1H JVG 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fløt/fløyt [norsk]     flaut/fløt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fløytepotu / Andespotu [norsk]    Common / Andean Potoo [engelsk]   Nyctibius griseus / maculosus [latin]   1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no