Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
flak [svensk]    tilhenger [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
flakking [norsk]    (blinking). Når lyset er ustabilt eller kommer og går.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO