Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
flask [engelsk]    flaske, kolbe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
flaske [norsk]    bottiglia [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Flaskepant [norsk]    Deposit on bottles [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flaskepost [norsk]    Message enclosed in a bottle
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
FLASKESKIFT [norsk]    Blokkskift med lavere høyde enn normalblokk (25 cm). Brukes for å få riktig høyde på muren.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
flaskehalser [norsk]    bottleneck [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
receiving flask [engelsk]    samlekolbe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen