Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
flat [bokmål/riksmål/nynorsk]    slett, plan platt (om smak) uten liv, uten kullsyre Kelner, kan jeg få en ny halvliter? Dette ølet er helt flatt.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
flat [engelsk]    leilighet (UK)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
flat [nederlandsk]    blokk, leilighetskompleks, bygning med flere leiligheter i leilighet (i et slikt hus)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
flat [engelsk]    leilighet, bolig [norsk]   apartment [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 27 omtrentlig(e)
Flate [norsk]    Flat terrain / plain [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
flate [norsk]    Area, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
flatus [med. el. latin]    tarmgass [norsk]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
flatter [engelsk]    smigre, forskjønne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Flatland [norsk]    The first Norwegian commercial TV personality
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
flatmate [norsk]    bofelle, medboer [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flattery [engelsk]    skamrosing, smiger [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
flate(n) [norsk]    surface [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
dead flat [engelsk]    middelspant [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Flatbrød [norsk]    Thin wafer crispbread
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
flatshare [norsk]    bofellesskap, medboerskap [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flatulens [med. el. latin]    tarmgass [norsk]   Luftgang fra tarmsystemet ut gjennom endetarmsåpningen. Luften stammer både fra gass som dannes ved nedbrytning av mat, samt luft som svelges ved spising og drikking.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
flatbrød [norsk]    gárpa [kåfjordsamisk]   (pl.: gárppat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flatfisk  [norsk]    botnit, šlunttar [kåfjordsamisk]   (pl.: botnihat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Flatfisker [norsk]    Pleuronectiformes [latin]   Orden (bl.a. varfamilien, flyndrefamilien, tungefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
flat pølse [norsk]    flat sausage [engelsk]   crépinette [fransk]   flat pølse i svinenett
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
flat ut bilde [norsk]    flatten image [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flatt utseende [norsk]    flat appearance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flat namespace [engelsk]    flatt navneområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flatbrødmølje [norsk]    gárpamullju [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flat file format [engelsk]    filformat som ikke kan redigeres [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flaterev/Minirev [norsk]    En malje i storseilets akterlik, ca.25 cm. opp fra underliket hvor en linje (haling) som kan trekke maljen ned og ut mot bomnokken er tredd igjennom.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
flateintegral(et) [norsk]    surface integral [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
flatefylling, fyll, områdefylling [norsk]    bucket fill [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Flatterers are the worst type of enemies [engelsk]    Pessimum genus inimicorum laudantes [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
flat bokhvetekake / bokhvetepannekake [norsk]    flat buckwheat cake / buckwheat pancake [engelsk]   galette [fransk]   en slags flat (butterdeigs)-kake eller pannekake av bokhvete
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
flatjern/flattjern, flatstål/flattstål [norsk]     flatjern, flatstål [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad