Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
flatter [engelsk]    komparativ av flat
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
flatter [engelsk]    smigre, forskjønne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
flattery [engelsk]    skamrosing, smiger [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Flatterers are the worst type of enemies [engelsk]    Pessimum genus inimicorum laudantes [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom