Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fled [engelsk]    flyktet; unngikk; sprukket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
muffled [engelsk]    dempet [norsk]   (om lyd)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no