Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
delbrenning, øktbrenning, flerøktsbrenning [avløserord]    session-at-once [norsk]   jf. disc-at-once
Norske avløserord for importord © Språkrådet