Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
flere [bokmål/riksmål]    mer enn en/ett, oftest mer enn et par Det kom flere mennesker gående mot meg på fortauet. i større antall enn det antallet som er nevnt eller underforstått Mange familier har to eller flere biler. Det blir stadig flere innbyggere i Norge. noen i tillegg Kan jeg få flere peanøtter?
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
flere [norsk]    multiple mult [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
flere [FØR]    fler el. flere [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
og flere [norsk]    ofl. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
med flere [norsk]    mfl. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
flere maler [norsk]    multiple masters [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flere bithastigheter [norsk]    multiple bit rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flere punchies satt sammen [norsk]    Punch art [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
flere operativsystem på samme maskin [norsk]    multiboot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft