Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
flip [engelsk]    speilvend [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
flip-over [norsk]    arktavle, papirtavle, stativblokk, flippover [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flip angle [engelsk]    flippvinkel, vippevinkel, [norsk]   (MRI)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Windows Flip [norsk]    Windows Flip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft