Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
flip angle [engelsk]    flippvinkel, vippevinkel, [norsk]   (MRI)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen