Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
flommål [norsk]    ullerádji [samisk]   (s) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
plutselig flom [norsk]    flash flood [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ignimbritt, askeflom [norsk]    ignimbrite [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU