Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
flow [spansk]    Stil, rytme, lyrics.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
flow [engelsk]    flyte; strøm; overflod [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flow [engelsk]    flyt, strøm [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 24 omtrentlig(e)
workflow [norsk]    arbeidsflyt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
overflow [engelsk]    (… er blitt) full [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
autoflow [engelsk]    Autoflyt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash flow [engelsk]    Kontantstrøm [norsk]   Netto pengestrøm i en definert periode. Omfatter alle inn- og utbetalinger knyttet til drift, investeringer, innbetaling av ny egenkapital og annen finansiering (låneopptak mv.)
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
cash flow [engelsk]    kontantstrøm [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cash flow [engelsk]    kontantstrøm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
text flow [engelsk]    tekstflyt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
heat flow [engelsk]    varmeføring [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cash flow [engelsk]    nettoinntekt, nettoprofitt, profittstrøm, cash flow, [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flow rate [engelsk]    væskestrøm, væskehastighet, fluidstrøm, fluidhastighet, strømningshastighet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
plug flow [engelsk]    laminærstrøm [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flow chart [engelsk]    prosessdiagram [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
process flow [norsk]    prosessflyt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flow control [engelsk]    flytkontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laminar flow [engelsk]    laminar strøm [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flow document [engelsk]    flytende dokument, flytende dokument [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flowing spring [engelsk]    kilde [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
turbulent flow [engelsk]    turbulent strøm [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flow cytometer [engelsk]    væskestrømcytometer [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Price/Cash flow [norsk]    Forholdet mellom en aksjes kurs og selskapets Cash flow pr. aksje.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
flow structures [engelsk]    flyttestrukturer [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forced air flow [engelsk]    mekanisk, motorisert luftsirkulasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Go with the flow [engelsk]    Ventis secundis, tene cursum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
flowchart symbol [engelsk]    flytskjemasymbol [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft