Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
flow chart [engelsk]    prosessdiagram [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen