Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
flow rate [engelsk]    væskestrøm, væskehastighet, fluidstrøm, fluidhastighet, strømningshastighet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
feed flow rate [engelsk]    tilførsel, -tilførsel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen