Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
fluid [bokmål/riksmål/nynorsk]    (fysikk) fellesbetegnelse for væsker og gasser væske, fluidum
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fluid [engelsk]    flytende
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fluid [engelsk]    fluid, væske eller gass, væske [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
fluidised bed [engelsk]    fluidisert seng [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fluid bed reactor [engelsk]    fluidiseringsreaktor [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dry cleaning fluid [engelsk]    rensevæske [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen