Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
flykte, løpe sin vei [norsk]    flee [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flyktet; unngikk; sprukket [norsk]    fled [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no