Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
flyktet; unngikk; sprukket [norsk]    fled [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no