Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 38 omtrentlig(e)
flytt [norsk]    transfer [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
flytte [norsk]    roam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytte [norsk]    float [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
notflyt [norsk]    luovdi  [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flytting [norsk]    relocation [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Autoflyt [norsk]    autoflow [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataflyt [norsk]    data stream [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataflyt [norsk]    stream [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flytende [norsk]    Nagare [japansk]   (teknikk)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
flytholt [norsk]    luovdi [samisk]   (s) (-vdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
tekstflyt [norsk]    wrap through [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tekstflyt [norsk]    text flow [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyteevne [norsk]    buoyancy [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flyttsame [norsk]    bajon, badjeolmmoš, badjesápmi [kåfjordsamisk]   (pl.: bajonat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flytformat [norsk]    stream format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flyttblokk [norsk]    Stor stein eller blokk som er flyttet av isen fra sin opprinnelige plass i berggrunnen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
prosessflyt [avløserord]    process flow [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
arbeidsflyt [avløserord]    workflow [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flyt, strøm [norsk]    flow [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flytkontroll [norsk]    flow control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FLYTESPARKEL [norsk]    Selvutjevnende sementbasert sparkelmasse for enkel avretting av betonggulv og dekker.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Flyttnøkkel [norsk]    Portkey [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
flytformatfil [norsk]    stream format file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyttehåndtak [norsk]    move handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytredusering [norsk]    stream thinning [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytskjemasymbol [norsk]    flowchart symbol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyttbart medium [norsk]    removable media [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyttestrukturer [norsk]    flow structures [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Flytt kontakten til [norsk]    Move Contact to [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flyttbar innretning [norsk]    Innretning som ikke er ment å være permanent plassert på feltet i feltets levetid, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning, jf. veiledningen til rammeforskriften § 3.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
flytende verktøylinje [norsk]    floating toolbar [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flyte; strøm; overflod [norsk]    flow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flytholt/oppstag av tre [norsk]    doappal [kåfjordsamisk]   (pl.: doabbalat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
direkteoverføring, dataflyt [norsk]    streaming [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flytende radioaktivt avfall [norsk]    liquid radioactive waste [engelsk]   LRW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
flyttall (teknisk), desimaltall [norsk]    floating point number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flytende dokument, flytende dokument [norsk]    flow document [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytende logikk, diffuslogikk, glidelogikk [avløserord]    fuzzy logic [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet