Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flytende [norsk]    Nagare [japansk]   (teknikk)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Oksygen, flytende [synonym]    Oksygen [norsk]   molekylformel: O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
flytende verktøylinje [norsk]    floating toolbar [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flytende radioaktivt avfall [norsk]    liquid radioactive waste [engelsk]   LRW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
flytende dokument, flytende dokument [norsk]    flow document [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytende logikk, diffuslogikk, glidelogikk [avløserord]    fuzzy logic [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet